Overnattingar

  • Avdalen Gard Om sommaren er Avdalen gard betjent med moglegheit for overnatting og kjøp av mat
  • Vetti Gard Ein viktig stad for fjellfolk sidan fjellpionerane fann vegen innover Utladalen alt på 1800-talet
  • «Ne`fø sjøen» Køyr gjennom tunnelen frå Seimsdalen til Ofredalen og følgjer vegen heilt ned til fjorden
  • Vettisfossen Vettifossen er det høgste verna fossefallet i Nord-Europa med eit fritt fall på 275 meter